Utökning av parkeringen vid vårdcentrum i Vara tätort

Publicerat 12 augusti, 2020

Arbetet med att utöka antalet parkeringsplatser vid vårdcentrum i Vara har påbörjats.

Behovet av fler parkeringsplatser i centrala Vara har kommit från flera håll vilket har föranlett en utökning av antalet parkeringsplatser vid vårdcentrum. Tekniska förvaltningen har nu startat upp arbetet som kommer att resultera i 33 nya parkeringsplatser. Det blir parkering både för allmänheten, personal och för besökande till konserthuset.

Arbetet bör inte störa allmänheten i annan form än tung trafik.

Parkeringsplatserna ska asfalteras under vecka 39 och kommer förhoppningsvis att vara i bruk under slutet av veckan.