Sommaren och hösten i kommunen

Publicerat 21 augusti, 2020

Sommaren börjar gå mot sitt slut och vi kan konstatera att det blev en sommar som inte blev som vanligt, men på många sätt bra ändå. Såklart har det varit resor och utflykter som inte kunnat genomföras och fester eller högtider som inte har kunnat firas som planerat. Men vi har istället gjort andra saker. Många kan nog intyga att vi haft en lugnare semester än vanligt och uppskattat det också.

Anna och Gabriela vid fontänen i Badhusparken.

Personalen har gjort ett fantastiskt arbete
Kommunens krisledningsgrupp har varit igång under hela sommaren och arbetet har flutit på väl i våra verksamheter utifrån den rådande situationen. Ett stort antal semestervikarier har tillsammans med ordinarie personal hållit igång kommunens verksamheter på ett föredömligt sätt. Personalen inom omsorgen har gjort ett fantastiskt arbete med att jobba för att hålla borta smittan från kommunens boenden och bland brukarna i hemtjänsten. Inga ytterligare brukare har insjuknat i covid-19. Något som vi är mycket tacksamma för och som vi särskilt vill tacka för.

Det är inte över än
När kommunens medarbetare nu kommer tillbaka efter en välbehövlig semester och våra förtroendevalda återupptar sitt arbete, är det ingen vanlig höst som väntar oss. Vi har fortfarande en pandemi att hantera och det är på intet sätt över än. Nu är det viktigt att vi fortsätter hålla i och hålla ut för att minska smittspridning. Alla har vi ett ansvar för detta. Kommunen fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kommer vi arbeta en del på distans då detta är möjligt och fungerar för verksamheten. Syftet är främst att minska trängseln i kollektivtrafiken och i kontorsutrymmen.

Verksamheterna anpassar sig till läget
Våra skolor har jobbat intensivt med att anpassa verksamheten för att minska trängsel. Bland annat har man ökat avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsalar, caféer och andra utrymmen och man försöker även undvika större samlingar av elever. För såväl elever som oss andra är det viktigt att vi precis som förut tvättar händerna, använder handsprit, stannar hemma om vi är sjuka och är rädda om varandra.

Vi testar nu även personalen som ska åtgå till arbetet efter semestern och känner behov av detta. På så sätt har vi tidigt fångat upp eventuella smittade och förhindrat smittspridningen bland vår personal och i våra verksamheter.

En ljusglimt under hösten är att Vara konserthus nu startar upp sin verksamhet igen men i mindre skala. Verksamheten anpassas så att mindre evenemang kan genomföras och hjulen kan börja rulla så smått igen. Läs mer här.

Mycket på gång i höst
Mycket i kommunen kretsar givetvis kring arbetet med pandemin och kommunens krisledningsgrupp kommer även i höst ha regelbundna avstämningar. Men vid sidan av detta händer det flera spännande saker i höst. Förutom det sedvanliga arbetet med budget och uppföljning av våra nya politiska mål så kommer vi fortsätta vårt arbete med att utveckla våra ledare och medarbetare. Näringslivet är prioriterat och vi vill stärka vårt samarbete ytterligare genom kommunens näringslivsråd och nya digitala mötesformer när det kan vara svårt att träffas fysiskt.

Vi ser fram emot en spännande höst där vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen, utveckla Vara kommun och göra varandra bra!

Anna Cederqvist            Gabriela Bosnjakovic
Kommundirektör          Kommunstyrelsens ordförande