Medarbetare som jobbar vårdnära tackas med en gåva

Publicerat 27 augusti, 2020

Socialnämnden och socialförvaltningens ledning vill tacka alla medarbetare som arbetar vårdnära och lämnar därför över en symbolisk gåva.

Ylva Morén och Ulf Genitz ger en gåva till vårdpersonal.

Sedan Coronapandemins utbrott i början av året har de som jobbar vårdnära inom omsorgen ställts inför stora utmaningar. De har mött dem med ett starkt engagemang och stor vilja att bidra med sina kunskaper.

För att visa sin tacksamhet delar socialnämnden och socialförvaltningen ut en gåva till all personal som jobbar vårdnära i våra verksamheter.

Först ut var Södergård. På plats fanns socialnämndens ordförande Ulf Genitz, socialchef Ylva Morén och enhetschef Christina Strandman som delade ut presentpåsar innehållande ett kort och blockljus.

– Ljuset är en symbol för det ljus i mörkret de är för våra brukare, säger Ulf Genitz.

Ylva Morén fyller i.

– När de tänder ljuset i höst hoppas vi att de känner vår uppskattning.