Byte av ledningsnät VA i Stora Levene

Publicerat 10 september, 2020

Med start vecka 37 kommer vi att byta ut ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten i Stora Levene.

Bytet är nödvändigt på grund av problem med rotinträngning i dag- och spillvattenledningarna. Arbetet kommer inte att påverka någon i större utsträckning då det utförs i utkanten av skogen. Viss störning kan förekomma när vattenledningen kopplas över till den nya.

Prognosen är att arbetet kommer att vara klart i december.