Inställd praktik för årskurs 9

Publicerat 11 september, 2020

Årskurs 9 kommer under hösten inte att genomföra praktik på arbetsplatser som tidigare planerat.

Anledningen är att det har varit svårt att få tag på tillräckligt många arbetsplatser som har möjlighet att ta emot praoelever på ett säkert sätt under pandemin.

För att eleverna ändå ska kunna få en uppfattning om hur en arbetsplats fungerar kommer det att genomföras andra arbetslivsorienterande insatser. Hur de kommer att se ut kommer personalen på Alléskolan och Nästegårdsskolan att informera sina elever om.