Mobila trygghetslarm – nyckeln till en aktiv livsstil

Publicerat 14 september, 2020

I april startade Vara kommun tillsammans med Lin Education och Age Labs ett projekt om mobila trygghetslarm. Målet med projektet är att bidra till möjligheten för äldre att bo kvar i sina egna hem och fortsätta vara aktiva. Många äldre vill ha en mer aktiv livsstil men begränsas av att deras trygghetslarm endast fungerar i det egna hemmet. Mobila trygghetslarm kan vara en lösning på det problemet.

Pensionär med rullator på promenad.

De nya mobila trygghetslarmen hanteras via en app som gör att den äldre kan larma även om hen rör sig utanför sitt hem. Vid larmning startas ett videosamtal och personen kommer i direktkontakt med den personal som hen vanligtvis har kontakt med. Appens inbyggda GPS-funktion talar då om var personen befinner sig vilket är en trygghet för personen i fråga. Detta är ett sätt att höja livskvaliteten för alla de som vill ha möjligheten att fortsätta leva ett tryggt och oberoende liv, med vetskap om att anhöriga och personal på ett enkelt och säkert sätt kan kontaktas.

Hittills har projektgruppen processat fram ett nuläge som kartlägger de funktioner som appen kan ersätta, och tillsammans utvecklat och testat appen för att säkerställa att funktionerna passar brukarnas behov. Allt som allt kommer appen att kunna ersätta både trygghetslarm, GPS-larm, trygghetssamtal och ledsagning.

Nästa fas i arbetet är att låta brukare testa appen, vilket förhoppningsvis kommer att ske under hösten.

Sedan starten har även forskningsinstitutet RISE, Skaraborgs hälsoteknikcenter och Räddningstjänsten Västra Skaraborg tillkommit som aktör. Tillsammans kommer vi att söka pengar från Vinnova för att kunna utveckla appen med ytterligare funktioner i form av exempelvis reella mätvärden som kroppstemperatur, vikt, EKG, blodtryck och fallregistrering. Vinningen med sådana typer av funktioner är att vi, om vi tolkar och använder datan på rätt sått, kan se till att våra medarbetare finns där de behövs som mest. Det är här viktigt att understryka att den här typen av datainsamling endast skulle ske med samtycke från den äldre och att ingenting kommer att ske på bekostnad av brukarens integritet.

Projektet tar avstamp i socialnämndens mål ”Brukaren i centrum” och ett uppdrag att hitta innovativa lösningar för att göra äldre mer mobila.