Näringslivsluncher på Vara Konserthus

Publicerat 25 september, 2020

Från och med januari 2021 välkomnas näringslivets olika aktörer till Näringslivsluncher på Vara Konserthus. Syftet med de timmeslånga lunchträffarna är att under lättsamma former få en känsla för vad som är på gång av relevans för det lokala näringslivet.

Gabriela Bosnjakovic, kommunstyrelsen ordförande, Malin Sjölin Lorentzson, Vara konserthus och Johanna Forslund Kullander, näringslivschef på Vara kommun.Gabriela Bosnjakovic, kommunstyrelsen ordförande, Malin Sjölin Lorentzson, Vara konserthus och Johanna Forslund Kullander, näringslivschef på Vara kommun.

Inspirerade av Center of Innovation i Vårgårda och Vårgårda kommuns välbesökta soppluncher tar nu Vara kommun tillsammans med Vara Konserthus initiativ till ”Näringslivslunchen”.

– Det händer mycket i vårt närområde både när det gäller företagande och bostadsbyggande. Det vill vi gärna lyfta fram i något passande och återkommande format så som exempelvis över en lunch, säger Gabriela Bosnjakovic, kommunstyrelsen ordförande.

Näringslivsluncherna kommer att äga rum med jämna mellanrum och vara under max 1 timme. Varje lunch kommer att innehålla några programpunkter med olika innehåll där fokus är på att näringslivsaktörerna själva ges möjlighet att dela med sig av vad som är på gång till varandra.

– Vi har tidigare haft månadsvisa företagarfrukostar men nu vill vi testa ett annat format med ett annat innehåll, säger Johanna Forslund Kullander, näringslivschef på Vara kommun. Tips på innehåll tar vi tacksamt emot och möjlighet till att komma med konstruktiva inspel kommer att skapas via Vara kommuns webbsida.

En viktig del av konceptet är självklart att skapa möjlighet för människor att mötas och dela med sig av olika klokskaper och erfarenheter. Men, i den tid vi lever är det lika viktigt att det görs med goda förutsättningar för att undvika smittspridning.

– Vara Konserthus lägger stor vikt vid att det ska vara möjligt att mötas under säkra och hälsosamma former, säger Malin Sjölin Lorentzson, Vara Konserthus, och tillägger att det finns gott om yta för att hålla distans.

Urpremiären för Näringslivslunchen planeras till januari 2021 och tiden kommer att vara kl. 12:00.