Om möjligt – parkera och promenera

Publicerat 21 september, 2020

Ombyggnationerna längs Drottninggatan påverkar många. Vi är medvetna om de eventuella problem ombyggnationen skapar för boende, butiker, restauranger, trafikanter, besökare och fotgängare. Dock finns det sätt att tillsammans skapa förutsättningar för småstadshandeln under den nuvarande situationen.

Kartbild med markerade parkeringsplatser nära Drottninggatan i Vara.

Det finns gott om parkeringsplatser som går att nyttja och sen promenera en kort bit till de butiker och restauranger som påverkas av ombyggnationerna just nu. Se bild.

Det är även möjligt att köra in och parkera innanför avspärrningen för den som behöver parkera nära butikerna. Dock går det inte att passera korsningen Torggatan/Drottninggatan. Undvik gärna att parkera längs Torggatans mest påverkade del om du inte har ärenden till butikerna/restaurangerna.

Tack för visad förståelse!