Start vecka 37: Rivning av Allébadet

Publicerat 1 september, 2020

Under vecka 37 kommer rivningen av Allébadet i Vara tätort att påbörjas. Arbetet beräknas vara klart vecka 49.

Byggnaden som inhyser Allébadet i Vara är utdömd och har inte varit i bruk sedan 2014. Under hösten kommer badet att rivas.

Ett mindre arbetsområde runtom badet kommer att stängas av för obehöriga. Det kommer dock inte att påverka framkomligheten runt byggnaden.
Alléhallen som angränsar till badet påverkas inte och kommer att kunna användas under tiden som arbetet utförs. Däremot kommer bowlinghallen att vara tillfälligt stängd.