Bygghandel etablerar sig i Vara

Publicerat 22 oktober, 2020

Nyligen har ett så kallat markanvisningsavtal tecknats mellan Vara kommun och Borgunda Bygghandel. Det innebär att Vara kommer bli den nionde platsen i Skaraborg där bygghandeln etablerar sig.

Bilden föreställer representatnter från Vara kommun och Borgunda BygghandelKommunalrådet Gabriela Bosnjakovic, mark och exploateringsstrateg Mikko Mäkälä Vara kommun och Dennis, Hans och Åke med alla efternamnet Johansson från Borgunda Bygghandel.

Fastighetsytan, en del av Vara Heljeved 2:32, är drygt 25 000 kvadratmeter med möjligheten att utöka till 30 000 kvadratmeter. Byggstarten är planerad till hösten 2021 och är en i raden av flera nyetableringar eller vidareetableringar av redan befintliga verksamheter som sker och har skett i Vara den senaste tiden. Något som gläder kommunstyrelsens ordförande, Gabriela Bosnjakovic:

– Det är alltid till stor glädje både när företag som redan finns här nysatsar och när nya verksamheter kommer till. Ytterst är det bra service och utbud till våra medborgare parallellt med olika typer av jobb som behövs både i kommunen och runt om i vårt närområde. Vi ser nu att vårt strategiska näringsfrämjande tillväxtarbete ger resultat, säger Gabriela Bosnjakovic.

Även Borgundas vd, Hans Johansson är nöjd med etableringen:
– Sedan tidigare finns en stor del av befintliga kunder i detta område och med den nya etableringen i Vara kommer vi att tillgodose deras behov ytterligare. Dels genom att komma närmare kunden och dessutom förbättra logistiken, sammanfattar Hans Johansson.