Förskolenkäten – till dig som vårdnadshavare med barn i förskolan

Publicerat 5 oktober, 2020

Vara kommun vill veta vad du som vårdnadshavare tycker om förskolan.

Händer som pusslar ett ljusblått pussel.

Vi har skickat ut en enkät i Unikum där du som vårdnadshavare ombeds svara på några frågor om förskolan. Dina svar är viktiga för att vi ska kunna utveckla förskolans verksamhet på bästa sätt.

Enkäten är öppen 5-19 oktober och tar bara 5-10 minuter att svara på. Dina svar förblir helt anonyma. Enkäten är översatt och går att läsa på arabiska, engelska, rumänska och somaliska.

En sammanställning av resultaten från enkäten kommer att redovisas på kommunens hemsida.

Vid eventuella frågor om enkäten, vänligen kontakta bildning@vara.se

Tack för din medverkan!

Bildningsförvaltningen Vara Kommun