Nya minigolfbanor och utökad lekyta i Vara

Publicerat 14 oktober, 2020

Just nu pågår ett arbete med att byta ut minigolfbanorna i Badhusparken i Vara. De tidigare banorna var uttjänta och behövde bytas ut.

Badhusparken i Vara

I samband med genomförda markarbeten där de nya bangolfutmaningarna kommer att placeras har den intilliggande häcken föryngrats. Detta för att öka insynen och därmed tryggheten i parken.E n annan trivsel- och trygghetsskapande åtgärd som kommer att genomföras är byte och komplettering av olika typer av belysning.

Utöver detta kommer lekytan i parken att förmeras med ytterligare utrustning för barn i åldern 3-9 år.

Alla planerade åtgärder är dels en viktig del i det medborgarlöfte som Vara kommun har med Polisen som handlar om att öka flödet av besökare i parken och därmed öka tryggheten, och dels en viktig del för stärka grönytan som en plats för olika typer av rekreationsaktiviteter för människor i olika åldrar. Förändringarna i parken ska vara klara innan årskiftet.