Vem vill du nominera till årets miljö- och byggpris i Vara kommun?

Publicerat 16 oktober, 2020

Nu är det dags för nominering av 2020 års miljö- och byggpris. Ett pris som varje år delas ut av miljö- och byggnadsnämnden i syfte att stimulera medborgare, företag och organisationer som genom olika åtgärder, stora som små arbetar för en hållbar vacker och i vid mening god miljö i Vara kommun.

Bild på vindkraftverk

Exempel på åtgärder kan vara:

  • Minska belastning på klimatet genom att bo och leva klimatsmart
  • Skapande av god miljö i anslutning till bostäder eller arbetsplatser
  • Bruka istället för att förbruka resurser genom återanvändning
  • Tillvaratagande av estetiska eller kulturhistoriska värden vid upprustning, om- eller tillbyggnad av bostads- industri- eller affärsfastigheter
  • Uppförande av nybyggnad med särskilda estetiska värden

Skicka din nominering senast den 8 november till miljo.bygg@vara.se eller Miljö- och byggnadsförvaltningen, Vara kommun, 534 81 Vara