Vi jobbar för invånarnas trygghet

Publicerat 7 oktober, 2020

Invånarna i Vara kommun ska känna sig trygga, det är ett prioriterat område och mycket görs för att arbeta brottförebyggande och trygghetsskapande i kommunen. Folkhälsostrateg Emma Hevelius samordnar det brottsförebyggande arbetet i Vara, som bland annat omfattar ett brottförebyggande råd som leds av kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic. Rådet samlar politiker samt polis som genom dialog skapar en gemensam bild över det lokala nuläget.

Bild på medlemmarna i brottsförebygganderådetMedlemmarna i brottförebyggande rådet från vänster Emma Hevelius folkhälsostrateg, Erik Lindström (M), Peter Jonsson (M) Gabriela Bosnjakovic (M), Johannes Lundén (M), Irene Karlsson (C), Fredrik Nelander (S), Torbjörn Waltersson Polisen och Ulf Genitz (C).

Samarbete som ger resultat
En viktig operativ och medskapande del av det brottsförebyggande arbetet med att upptäcka eventuella problemområden är det så kallade VEST-samarbetet. VEST står för ”Vara i effektiv samordning för trygghet” och är ett samarbete mellan kommunens olika verksamheter, räddningstjänst, polis, civilsamhälle, näringsliv och myndigheter. Modellen har testats i andra kommuner med mycket gott resultat. Genom regelbundna och täta kontakter upptäcks problemområden snabbt och förutsättningar för agerande och konkreta insatser för att skapa lugn och trygghet kommer på plats.

Att det brottförebyggande arbetet är angeläget visar även Svenskt Näringslivs senaste mätning av det lokala företagsklimatet. Brottsförebyggande insatser är näst efter infrastruktursatsningar det som företagarna i Vara önskar att kommunen ska prioritera högst.

– För att ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ska bli framgångsrikt så behövs engagemang och involvering av flera samhällsaktörer – både företag, föreningar, offentliga verksamheter och privatpersoner. Låg brottslighet och upplevd trygghet är helt olika saker och därför är det viktigt att jobba både strategiskt och operativt utifrån flera olika perspektiv, menar Emma Hevelius, folkhälsostrateg i Vara kommun.

Invånarna trygga trots fler brott
Trots att årets statistik, vid jämförelse med samma period förra året, visar att antalet anmälda brott ökat i kommunen har det inte framkommit signaler om att invånarna känner sig mer otrygga. Tvärtom, vid de återkommande tätortsvandringarna med kommunens politiker och intresseföreningarna på orterna uppger man att man känner sig mer trygg än tidigare. Även Badhusparken och Stationshuset i Vara som tidigare uppfattats som otrygga platser upplevs mer trygga. En orsak till den ökande andelen brott kan även vara att polisen insatser vad gäller främst narkotika och trafikbrott ökat, vilket gjort att fler brott upptäckts.

Gabriela Bosnjakovic är övertygad om att en viktig del i kommunens och polisens strategi är ett gott samarbete och forum för att snabbt ta tag i konkreta problem:

– En kontinuerlig avstämning och ”action” så som idag sker i de olika delarna av det brottförebyggande arbetet i allt från det mer operativa arbetet inom VEST till strategiska överenskommelser mellan kommun och polis och inte minst dialogen med medborgarna i tätortsvandringar med mera gör skillnad.