Ansträngt läge men under kontroll

Publicerat 20 november, 2020

Just nu pågår en bred smittspridning i samhället i stort och Vara är inget undantag. Inom socialförvaltningen i kommunen har en handfull brukare och ett antal medarbetare på olika enheter testat positivt för covid-19.

Bilden föreställer Ylva Morén och Ann-Charlott FolkessonYlva Morén, socialchef och Ann-Charlott Folkesson, chef för sjuksköterskeenheten

Ann-Charlott Folkesson som är chef för sjuksköterskeenheten berättar att det genomförs just nu massiv smittspårning i flera verksamheter. För varje person som bekräftats smittad av covid-19 görs en kartläggning av antalet kontakter som den smittade haft de senaste dagarna och när dessa identifierats testas alla. Genom ett snabbt agerande kan man häva en smittspridning och avgränsa den smittade. Särskild personal avgränsas till den som är smittad och samtlig personal använder föreskriven skyddsutrustning.

Situationen kan snabbt förändras och det är viktigt att verksamheten är flexibel och snabbt kan omarbeta sina rutiner efter behov. Arbetsbelastningen är ansträngd för samtlig personal i de verksamheter som berörs och kan förvärras snabbt beroende på hur smittspridningen utvecklar sig.

Socialchef Ylva Morén är trots det ansträngda läget trygg med hur arbetet sköts i verksamheterna.

– Våra medarbetare ute på enheterna är fantastiska. Trots att många arbetat hårt och är trötta är de lojala, flexibla och professionella och gör sitt bästa varje dag. Men jag vill vädja till alla invånare att hjälpa till att begränsa smittspridningen genom att följa Folkhälsomyndighetens råd och ta dessa på allvar.