Budgetförslag för Vara kommun

Publicerat 20 november, 2020

Nu finns det ett förslag klart till budget för Vara kommun 2021. Förslaget har beretts av kommunstyrelsen och ska nu antas av kommunfullmäktige den 30 november 2020.

Bilden föreställer olika sedlar

Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8, paragraf 14, ska budgetförslaget hållas tillgängligt för allmänheten på kommunens webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då budgeten ska fastställas.

Här kan du läsa förslag till budget för Vara kommun 2021, plan 2022-2024.