Lägesrapport från vecka 49

Publicerat 4 december, 2020

Med anledning av den ökade smittspridningen återinförs veckovisa lägesrapporter från vår kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande. Lägesrapporterna kommer att publiceras på fredagar.

Vara kommunhus

Den ökade smittspridningen i samhället påverkar även verksamheterna i kommunen och aktiv smittspårning genomförs i de fall där bekräftad smitta funnits i verksamheten.

Inom flera verksamheter märks en ökad sjukfrånvaro av bland personal, vilket innebär att kommunen totalt har behövt se över personalförsörjningen där verksamheterna stöttar varandra.

Distansundervisning på Lagmansgymnasiet

Utifrån regeringens rekommendation om att gymnasieskolor ska återgå till fjärr- och distansundervisning från den 7 december till den 6 januari kommer Lagmansgymansiet att gå över till distansundervisning från och med måndag (7/12). Läs mer om distansundervisning på Lagmansgymnasiet.

Stängda badhus och bibliotekslokaler

Vara Badhus har fortsatt stängt utifrån att de skärpta lokala råden för Västra Götalands län förlängdes till att gälla till och med den 13 december. Skolsim samt föreningsorganiserad simträning för ungdomar födda 2005 eller senare fortgår. På kommunens hemsidan finns ytterligare information om hur du som varit anmäld till simskola ska göra för att få pengarna tillbaka.

Även bibliotekslokalerna är stängda till och med den 13 december, om inget annat beslutas. Biblioteket erbjuder fortfarande service och möjlighet till lån. Ytterligare information finns att läsa här.

Skyddsutrustning

Kommunerna ska numer ha ett tillgängligt lager för skyddsutrustning inom socialförvaltningens verksamheter. Detta lager har byggts upp och tillgången av utrustningen har nu också utökats för att kunna täcka behov av skyddsutrustning för alla kommunens verksamheter.

Nattvandring

Vuxna på stan har startat upp igen, vilket innebär att medborgare ges möjlighet att engagera sig ideellt genom att nattvandra och på så sätt hjälpa till att skapa social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. En bra möjlighet att öka tryggheten i samhället på ett Coronasäkert sätt! Läs mer om Vuxna på stan och anmäl ditt intresse.

Ta hand om varandra och ha en fin helg!

Anna Cederqvist           Lars Gezelius
Kommundirektör          Kommunstyrelsens ordförande