Lägesrapport från veckan som gått

Publicerat 11 december, 2020

Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd, som börjar gälla från och med den 14 december. Kortfattat innebär råden att alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Vara kommunhus

Under vecka 49 rapporterades 10 nya bekräftade fall i Vara kommun. Således en minskning från vecka 48 då vi hade 13 nya fall och vecka 47 med 43 nya bekräftade fall. Förhoppningsvis är detta en trend som håller i sig men trots det uppmanar vi till att fortsätta hålla i och hålla ut!

Lagmansgymansiet har, efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, ställt om till fjärrundervisning. Detta kommer att pågå till och med den 7 januari 2021.

Samtliga skolor förbereder sig för jullov. Tidigare under loven har enheterna slåtts ihop (för att små enheter då kan samarbeta). I år kommer detta inte att ske, som läget ser ut nu.

Personalsituationen är på en del enheter inom socialförvaltningen är ansträngd. Kommunen har sett över personalförsörjningen överlag och personal från andra enheter stöttar upp där kompetens finns. Även sjukhuset inom Västra Götalandsregionen har meddelat att de har ett ansträngt läge gällande personalförsörjningen.

Trots att antalet bekräftade fall gått ner är det fortsatt viktigt att vi tillsammans håller i och håller ut, fortsätt håll avstånd till varandra!

Anna Cederqvist            Lars Gezelius
Kommundirektör           Kommunstyrelsens ordförande