Lägesrapport vecka 51

Publicerat 18 december, 2020

Veckans lägesrapport från vår kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande.

Vara kommunhus

Under vecka 50 rapporterades 12 nya bekräftade fall i Vara kommun, således en ökning från föregående vecka (10 fall). För hela Västragötalandsregionen rapporterades 6784 nya fall under vecka 50 vilket är en ökning med 2315 fall från vecka 49. Antalet i ökningen tyder på ett mycket allvarligt läge i hela regionen och en tilltagande smittspridning. Därför uppmanas alla att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Bildningsnämnden har beslutat att badhus och bibliotek kommer att hålla fortsatt stängt till den 10 januari 2021. Inför den 10 januari kommer en ny bedömning att göras huruvida öppning ska ske eller inte. Vidare har det under veckan förts diskussioner inom skolnätverket Skaraborgs huruvida gymnasieskolorna ska fortsätta med fjärrundervisning efter jullovet eller inte. Alla kommuner gör olika här och förvaltningen kommer att hantera denna fråga inför terminsstart.

Inom socialförvaltningen är det fortsatt tufft personalmässigt inom vissa verksamheter. Planering för att klara bemanning över jul och nyårshelgen är klar och bemanningsenheten kommer också att stötta upp och vara i tjänst både under jul och nyårsmorgonen för att ringa in vikarier vid behov.

Ytterligare  restriktioner från regeringen
Regeringen gick på fredagseftermiddagen ut med ytterligare nationella restriktioner som förändrar och förlänger tidigare beslut. Det som direkt påverkar kommunens arbete är att Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning och all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Läs de nya restriktionerna i sin helhet på regeringens hemsida.

Inför stundande julvecka och mot bakgrund av den enorma ökning av smittade i hela Västra Götalandsregionen och de nya skärpta restriktionerna uppmanar vi er alla att tänka extra mycket på de som arbetar inom vård och omsorg samt era nära och kära. Det är inte över än. Håll i, håll ut och håll avstånd.

 

Anna Cederqvist            Lars Gezelius
Kommundirektör           Kommunstyrelsens ordförande