Omstart i utbyggnaden av E20 Eling–Vara

Publicerat 17 december, 2020

På sträckan Vårgårda-Vara har utbyggnaden av delen Eling–Vara pågått sedan augusti 2020. Trafikverket bygger mittseparerad 1+1 och 2+2-väg med två faunapassager, en bro och två vägportar under E20.

Tvåfilig motorväg.

Den entreprenör som är upphandlad att utföra utbyggnaden av E20 Eling-Vara har ansökt om konkurs. Förhandling pågår och under tiden står arbetet med utbyggnaden still.

Trafikverket har nu hävt avtalet med entreprenören som fram till 15 december utfört arbetet på E20 Eling-Vara. Detta betyder bland annat Trafikverket tar över ansvaret att se till att området är trafiksäkert och smidigt att passera fram tills att en ny entreprenör är på plats. Planen är att gå ut med en ny upphandling av entreprenör i början av 2021.

Sträckan E20 Eling-Vara är en av tre deletapper på E20 Vårgårda-Vara och ingår i utbyggnaden mötesfri E20 genom Västra Götaland. De andra två deletapperna påverkades inte av konkursen.

Hur påverkas trafikanterna?

På platsen just nu och i närtid kommer inget att förändras för trafikanterna mot vad de är vana vid. Avstängningar och förbifarter står kvar precis som innan. Trafikverket säkerställer att det ska vara tryggt och smidigt att passera precis som tidigare.

Trafikverkets information om utbyggnaden.