Rättning av vatten- och avloppsavgifter under år 2020

Publicerat 7 december, 2020

Under året har vi tyvärr fakturerat oförändrade och därmed felaktiga vatten- och avloppsavgifter på grund av att fel taxa har beslutats och använts, vilket vi beklagar.

De felaktigt fakturerade avgifterna innebär en justering som nu korrigeras på nov-dec månads faktura. För de flesta av våra kunder innebär justeringen en minskning av de avgifter som fakturerats under året.

Är du enbart avloppskund innebär justeringen att du kommer att faktureras en tillkommande kostnad då du har betalat för lite under året. Detta då bland annat förbrukningsavgifterna har höjts med 3,40 kr/kbm.

För dig som är vatten- och avloppskund innebär justeringen att förbrukningsavgiften är oförändrad.

Även du som flyttat under året kan få en justering (ökning eller en minskning).

Så läser du fakturan

På din faktura ser du fakturerat belopp för de senaste två månaderna, detta år enligt rättad taxa. Efter detta ser du priskorrigeringarna för tidigare fakturor. I den tredje kolumnen redovisas ”antal” och det är samma siffra som anges för fakturerade belopp för de sista två månaderna detta år. Med hjälp av detta kan du förstå vilka korrigeringar vi gjort på respektive tidigare faktura.

Se exempel som visar hur det kan se ut för en vatten- och avloppskund.

Exempel faktura vatten- och avloppskund.