Utdelning av Miljö- och byggnadspriset 2020

Publicerat 11 december, 2020

Årets Miljö- och byggnadspris går till Vedums Scoutstuga och Vedum Scouters föräldraförening samt Malin Kullander och Jesper Broberg som äger Huttla Gård!

Fyra personer står framför kommunhuset i Vara, två av dem håller i stipendium.

Fredagen den 11 december 2020 delade miljö- och byggnadsnämnden ut årets Miljö- och byggnadspris. Priset delades i år ut till två organisationer/personer: Vedum Scoutstuga och Vedum Scouters föräldraförening samt Huttla Gårds ägare Malin Kullander och Jesper Broberg.

Motivering Vedums Scoutstuga och Vedum Scouters föräldraförening:

Lokala entreprenörer och ideella eldsjälar har med ledordet ”Tillsammans, för Vedums scouter”, med gemensamma krafter återuppbyggt scoutstugan efter att den brann ner i juli 2018. Under byggtiden har spillmaterial tagits tillvara och återanvänts med resultat att det bara blev en container med svinn. Återigen är stugan en samlingsplats där den ligger vackert placerad bland Lövaråsens ekar.

Motivering Malin Kullander och Jesper Broberg:

Malin och Jesper har renoverat Huttla Gård 1 i Naum och byggt nytt. Boningshuset var undermåligt, trädgården igenväxt och uthusen i behov av renovering. På tre år har det istället blivit ett nytt och energisnålt boningshus där delar av det gamla huset återanvänts på olika sätt. Ladugården har renoverats och gården inhyser får, höns, bin och katter. I det gamla spannmålslagret pågår ölbryggning för Vara Bryggeri. Här är två ungdomar som tagit till vara på de möjligheter en gammal boplats kan erbjuda.

Stort grattis till årets pristagare!