Vädjan om att undvika besök på våra boenden

Publicerat 18 december, 2020

Sedan en tid tillbaka avråder vi anhöriga att besöka kommunens särskilda boenden och bostäder med särskild service med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19. Tyvärr är läget fortsatt allvarligt och vi kan inte slappna av än. Med stundande storhelger i åtanke vill vi återigen vädja om att inte besöka våra särskilda boende och bostäder med särskild service.

Alla som befinner sig i Sverige har ett personligt ansvar att skydda sig själva och andra mot spridningen av covid-19. Vi uppmanar alla att följa de nationella råden som gäller. I skrivande stund planerar vi för att påbörja vaccinering av brukare. Vikten av att alla gör allt som står till buds för att undvika smittspridning i boendena kan inte nog understrykas.

Högtider är extra känsliga och vi förstår att det finns en önskan om att fira med sina nära och kära precis som vanligt. Nedan följer information om vad som gäller för hembesök och besök på särskilt boende och bostäder med särskild service under jul och nyår.

Rekommendationer

  • Avstå från alla icke absolut nödvändiga besök.
  • Håll kontakt via telefon och sociala medier i stället.
  • Låt personalen ta hand om det fysiska julfirandet med gemenskap, aktiviteter och julstämning.
  • Måste ni träffas är det minst dåliga alternativet att mötas utomhus en kort stund med avstånd och visir.
  • Att åka iväg med sin anhörige är det sämsta alternativet – det innebär en mycket stor smittrisk för alla på boendet och att personen kommer att behöva tillbringa en tid i karantän.

Avstå från besök

Bäst av allt, ur ett smittspridningsperspektiv, är att avstå från besök och hitta andra sätt att umgås. Vid varje nytt möte uppstår en risk för smittspridning. På boendet finns personal som kommer att ordna med trevlig julstämning, aktiviteter och gemenskap för de som bor där.

Besök på särskilt boende eller bostad med särskild service

Det minst dåliga alternativet är att besöka din anhörige i dennes boende. Vi kan lättare säkerställa att hygienrutiner efterlevs på boendet än i hemmiljö.

Det finns inget förbud mot besök på Vara kommuns äldreboenden och vi kan inte neka någon tillträde. Till dig som planerar ett besök vill vi säga följande: se till att mötas på ett säkert sätt, helst utomhus. Begränsa antalet kontakter, håll avstånd, följ riktlinjer för hygien och se till att den som uppvisar minsta symtom avstår från att träffas. Kan besöket undvikas eller flyttas fram bör det övervägas.

Besök hos anhörig och efterföljande åtgärder

Det sämsta av de tre alternativen är att brukaren firar högtiderna hos en anhörig. Där är det störst risk att smitta sprids.

För de brukare som under perioden 16 december 2020 – 31 januari 2021 har varit hemma hos en anhörig gäller följande:

  • Kommer att vara i karantän när hen kommer tillbaka till boendet.
  • På den femte dagen ska hen provtas för covid-19 och vara i karantän tills provsvar kommit.
  • Om provsvaret är negativt bryts karantänen och brukaren ska vara i försiktighetskarantän, det vill säga äta alla måltider i sin bostad och vara där så mycket som möjligt, tills 14 dagar gått från det hen kom tillbaka till boendet. Man kan vistas i allmänna utrymmen om man inte utsätter andre medboende för eventuell smitta.

Kommer det in smitta förstör vi möjligheten för alla att kunna umgås och ha en fin gemenskap på boendet.

Med hopp om en ljusare vår vill vi hälsa god jul och gott nytt år! Ta hand om dig så tar vi hand om dina nära och kära.

Socialförvaltningens stab