Vi firar 100 år av demokrati

Publicerat 26 januari, 2021

Idag, den 26 januari, är ett viktigt datum för Sverige och för den svenska demokratin. Det är exakt 100 år sedan Sveriges Riksdag fattade det avgörande beslutet om att införa allmän och lika rösträtt. Därmed infördes också den kvinnliga rösträtten.

 

Beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Detta uppmärksammar riksdagen i ett fyra år långt demokratijubileum där demokratins genombrott i Sverige högtidlighålls på olika sätt. I andrakammarvalet i september 1921 var det första valet med allmän rösträtt. Från och med 1922 års riksdag var det fem kvinnor som tog plats, fyra i andrakammaren och en i första kammaren.

Men det är viktigt att även vi på lokal nivå uppmärksammar detta faktum att vi haft 100 år av demokrati. Idag viktigare än någonsin. Det handlar inte bara om rösträtten utan även om våra grundlagar, såsom regeringsformen, rättsväsendet och yttrandefriheten.

I det rådande pandemiläget går det ju inte att göra några aktiviteter för att uppmärksamma detta, men en förhoppning är att det ska kunna ske senare under året. Förhoppningsvis kommer vi att kunna få en utställning om detta på biblioteket.

För den som vill ha mer kunskap och läsa om demokratins historia i Sverige finns ett studiematerial utgivet, som du hittar här http://firademokratin.riksdagen.se/studiematerial/studiematerialet/

Elof Jonsson
Kommunfullmäktiges ordförande