Distansundervisning och fortsatt stängda verksamheter

Publicerat 22 januari, 2021

Det här gäller för högstadiet, gymnasiet, badhusen, bibliotek, fritidsgårdarna och idrottshallarna från och med den 25 januari.

Bildningsnämndens ordförande har tillsammans med förvaltningen tagit beslut gällande distansundervisning och stängda verksamheter.

Högstadiet

Från den 25 januari kommer Alléskolan och Nästegårdsskolan åk 7-9 att gå över till partiell fjärr- och distansundervisning. Detta kommer att innebära att en årkurs per vecka, i första hand tre veckor framåt, kommer att få sin undervisning på plats på respektive skola.

Syftet är att minska trängseln men att samtidigt ge eleverna del av sin undervisning på plats. Beslutet gäller i första hand fram till fredag den 12 februari (fredag innan sportlovet). Beslut om hur fortsättningen blir, från v. 8, kommer innan sportlovet.

Informationsbrev till elever och vårdnadshavare.

Gymnasiet

Lagmansgymnasiet kommer att ha fortsatt distansundervisning till och med den 29 januari. Hur det blir från och med 1 februari (vecka 5) och framåt kommer vi att informera om i nästa vecka.

Badhus

Badhusen kommer att fortsätta vara öppna för skolornas skolbad.

Från och med måndag 24 januari öppnar badhusen för föreningsorganiserad träning för ungdomar födda 2005 eller senare.

Fortsatt stängt för allmänheten till och med 7 februari.

Besluteten är baserade på regeringens rekommendationer som kom under torsdagen.

Bibliotek

Lokalerna för samtliga folkbibliotek i Vara hålls stängda för allmänheten till och med 7 februari. Biblioteken har dock fortsatt service.

Fritidsgårdar

Torsbo kommer att öppna för skolorna så snart högstadierna helt eller delvis avbryter distansundervisning.

Fritidsklubben är igång som vanligt.

Fritidsgårdarna kommer att ha stängt på kvällar till och med 7 februari. Detta eftersom att vi inte kan garantera en smittsäker verksamhet.

Digitala träffar med ungdomar planeras under kommande två veckor.

Idrottshallar

Idrottshallarna har fortsatt öppet för skolornas undervisning, som tidigare.

Öppnar från och med måndag 24 januari för föreningsorganiserad träning för ungdomar födda 2005 eller senare.

Stängt för allmänhet till och med 7 februari.

Besluteten är baserade på regeringens rekommendationer som kom under torsdagen.