Högstadieskolorna går över till distansundervisning

Publicerat 8 januari, 2021

På måndag den 11 januari kommer Alléskolan och Nästegårdsskolan åk 7-9 att gå över till fjärr- och distansundervisning. Beslutet baseras på Smittskydd Västra Götalands rekommendationer och gäller i första hand till den 24 januari. Syftet är att minska trängseln bland de äldre eleverna och därmed minska smittspridningen som fortsätter att öka i regionen.

Bild på Alléskolan och Nästegårdsskolan

Då behov finns kommer undantag från distansundervisningen att kunna göras för enskilda elever. Beslutet gäller endast kommunens högstadieskolor så språkval och hemkunskap kommer att fortsätta som vanligt för åk 6-elever. Beslutet gäller heller inte elever som går på grundsärskolan.

Bildningsnämndens ordförande Peter Jonsson kommenterar beslutet:

-Beslutet bygger på smittskyddets rekommendationer utifrån den ökade smittspridningen vi ser i regionen. Men det är inte ett självklart beslut att fatta utifrån vilka konsekvenser det för med sig för elever och personal. Men det bedöms i nuläget som en relevant åtgärd för att kunna få ner smittan och visa på vikten av att alla nu tar ansvar och hjälps åt.

Den 11 januari kommer terminsstarten att fokusera på förberedelse inför fjärr- och distansundervisningen med möjlighet för eleverna att hämta material under hela dagen Från och med tisdag sker distansundervisning enligt ordinarie schema. Alla elever kommer även att erbjudas skolmat från kommunens kostenhet. Information om hur beställningar görs kommer att gå ut från respektive skola.

För mer information kontakta
André Essebro, Bildningschef 0512-311 90
Ola Sundberg, Verksamhetschef grundskola 0512-318 14