Information inför distansundervisningen på högstadiet

Publicerat 10 januari, 2021

Med anledning av att det från och med måndag 11 januari är distansundervisning på Alléskolan och Nästegårdsskolan har det inkommit ett antal frågor. Nedan hittar du en sammanställning av svaren på dessa samt det informationsbrev som gick ut via mejl i fredags.

Frågor och svar om distansundervisningen på högstadie

Förväntas man som förälder köra sina barn till och från skolan i morgon? Har alla möjlighet till detta? Att ta ledigt med så kort varsel? Kan barnen åka buss?
Ingen skolbuss kommer att gå för högstadieeleverna. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven på ett smittspridning säkert sätt kommer till skolan för att hämta material. Att ta ledigt med kort varsel förstår vi kan vara krångligt men å andra sidan är detta en väldigt ovanlig situation som vi hoppas att arbetsgivarna har förståelse för.

Kan man få en bestämd tid för när materialet ska hämtas? Hur lång tid tar det? Skjutsar man ner och hämtar sedan? Eller väntar man?
Ingen bestämd tid. Vi vet ju inte när vårdnadshavaren har möjlighet att köra sitt barn. Det tar max 10 min för elever att tömma sitt skåp och byta lite böcker och under tiden väntar vårdnadshavaren i bilen. Allt kommer att vara förberett och personal tar emot eleverna så det ska vara lätt för eleverna att göra rätt.

Om eleverna måste ta bussen. Får dom då sitta på skola under dagen? Eller vänta ute?
Eleverna får inte ta skolskjutsbussen och ska undvika kollektivtrafik om det är möjligt. De får inte vara på skolan under längre tid än det tar att hämta sina saker. Vårdnadshavaren har tillsynsansvaret vid distans/fjärrundervisning vilket innebär att de är ansvariga för var eleven/barnet är under skoltid dessa två veckor.

Alla elever kanske inte har den teknik som krävs för att vara hemma? Kommer det finnas möjlighet att vara på skolan då?
Om eleven har problem med internetuppkoppling ska de ta kontakt med sin mentor som ser till att de får hjälp och support. Elever som har behov av särskilt stöd kan i förekommande fall vara på skolan men berörda elever har skolan koll på och har tagit kontakt med vårdnadshavaren. Om distans/fjärrundervisningen inte fungerar för andra elever ska de ta kontakt med sin mentor. Vi är mycket väl medvetna om att detta kommer att innebära en utmaning för eleverna och vi hoppas att smittläget snart lugnar sig så att vi kan återgå till ordinarie skolverksamhet.

Lunchlådan delas ut mot uppvisande av bekräftelsemail. Ska barnen ha med sin dator ner då? Eller förväntas man ha en skrivare? När och var hämtas dessa?
– Har man ingen skrivare kan man ta ett kort med mobilen på dataskärmen som man visar upp. Alternativt så laddar man ner sin skolmejl i mobilen och visar genom den. Övrig information om skolmat finns i brevet som mejlades ut i fredags. Detta brev finns att läsa i sin helhet nedan.

Informationsbrev som mejlades ut till elever och vårdnadshavare 8 januari

Högstadieskolorna i Vara kommun går över till fjärr- och distansundervisning från terminsstart 2021

Från terminsstart den 11 januari kommer Alléskolan och Nästegårdsskolan åk 7-9 att gå över till fjärr- och distansundervisning. Beslutet baseras på Smittskydd Västra Götalands rekommendationer och gäller i första hand till den 24 januari. Syftet är att minska trängseln bland de äldre eleverna och därmed minska smittspridningen som fortsätter att öka i regionen. Ny information om eventuella vidare rekommendationer och åtgärder kommer innan 24 januari.

Då behov finns kommer undantag från distansundervisningen att kunna göras för enskilda elever. I dessa fall kommer vårdnadshavarna att kontaktas av skolan. Beslutet gäller endast kommunens högstadieskolor så språkval och hemkunskap kommer att fortsätta som vanligt för åk 6-elever. Beslutet gäller heller inte elever som går på grundsärskolan.

Vad händer på måndag?
Den 11 januari kommer terminsstarten att fokusera på förberedelse inför fjärr- och distansundervisningen med möjligheter för eleverna att hämta material mellan kl 8.30 – 15  på respektive skola. Om inte tiderna fungerar alls så hör av er till kontaktlärare/mentor.

Det kommer att stå personal vid ingången vid expeditionen (på båda skolorna) som hjälper till så det inte ska bli trängsel. Det kommer endast att vara där man går in för att hämta materialet. Från och med tisdag sker distansundervisning enligt ordinarie schema.

Distansundervisning kräver uppkoppling via nätet. För de elever där det saknas, kontakta elevens mentor så snart som möjligt för vidare hjälp.

Alla elever erbjudas skolmat
Under hemundervisningsperioden har eleven möjlighet att få hämta skollunch på det närmaste grundskoleköket där eleven bor. Det finns möjlighet att  hämta mat för en eller flera dagar vid samma tillfälle för att du ska slippa åka till ett kök varje dag. För tydlighetens skull gäller erbjudandet om skollunch en portion per dag och per elev.

 • Utgångspunkten är att du kan hämta en eller max 3 portioner vid samma tillfälle. Det kommer att erbjudas dagens lunch enligt veckomatsedel samt 2 stående alternativ
 • Hämtning av lunch kan göras mellan 10.30-13.00 – prata om detta med köket när du hämtar din mat första gången.

Anmälan
Vill du hämta skollunch så anmäls det genom att du som är elev på Alléskolan skickar ett mejl till alleskolanskok@vara.se och du som är elev på Nästegårdsskolan skickar mail till nastegardskolanskok@vara.se

I mailet skriver du:

 • Ditt namn
 • Vilka veckodagar du tänker hämta lunchlåda
 • Hur många portioner du vill hämta åt gången
 • Eventuell specialkost eller endast vegetarisk måltid
 • Vilken skola du vill hämta maten på
  • Alléskolan- telefon: 311 76
  • Levene skola- telefon: 318 71
  • Larvs skola- telefon: 318 79
  • Nästegårdsskolan- telefon: 316 51
  • Arentorps skola- telefon: 318 72
  • Vedums skola- telefon: 318 73
  • Tråvads skola- telefon: 318 75

Mejlen kollas av varje vardag mellan 8-12 och din anmälan gäller tillsvidare.
Efter anmälan får du ett bekräftelsemejl som du visar upp i det kök du hämtar din lunchlåda

Du kan hämta lunch dagen efter att du anmält dig om anmälan kommer in innan kl. 12.00. För specialkost tar det två dagar innan du kan hämta maten, det kan ta ytterligare dagar om flera portioner ska hämtas vid samma tillfälle.

Avbokning
Har du beställt lunch men blir sjuk eller av annan anledning inte kommer äta eller hämta maten en viss dag måste du avboka din lunch. Detta gör du genom att ringa respektive kök

Vill du sluta äta lunch helt meddelar du detta till alleskolanskok@vara.se eller nastegardskolanskok@vara.se

Har du frågor, kontakta
Susanne Fransson, rektor Alléskolan 0512-311 60
Annica Berg Svensson, rektor Nästegårdsskolan 0512-317 98
Ola Sundberg, Verksamhetschef grundskola 0512-318 14