Lägesrapport vecka 2

Publicerat 15 januari, 2021

Folkhälsomyndigheten gick under gårdagen ut med att det är en fortsatt ökning av antalet bekräftade fall på global nivå och även en ökning över antalet dödsfall.

Kommunhuset i Vara

Den höga smittspridningen visar på att pandemin fortfarande har full kraft och att fortsatta åtgärder behöver vidtas. I Sverige kan också ses ett stort antal avlidna och Folkhälsomyndighetens prognos är att denna siffra kommer att fortsätta öka. I Vara har även detta märkts av, där vi under två veckor har sett en smittspridning både bland personal och brukare vilket också dessvärre lett till några dödsfall. Denna veckan har det stabiliserat sig och socialförvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med både hygienrutiner och smittspårning för att hålla det så.

Under föregående vecka rapporterades 43 nya bekräftade fall i Vara. Trots att det är en sänkning från veckan innan är det fortfarande en alarmerande siffra och vi behöver därför ta gemensamt ansvar för att fortsätta minska smittspridningen. Folkhälsomyndigheten går fortsatt ut nationellt och rekommenderar alla som kan ska arbeta hemifrån.

Vården har fortsatt ansträngt läge och i samband med vintervädret och halkan har trycket på vården ökat ytterligare. Vi uppmanar därför er alla att undvik halkan och se till att du har bra skor och broddar för det fall du måste ge dig ut.

Vaccinationerna fortgår i hela landet. Denna vecka fick Vara kommun inga doser levererade till sig men står redo för att fortsätta vaccinera brukare nästa vecka. I samband med att vaccinationerna tagit fart har polisen också sett en ökning av antalet brott där bedragare ringer upp enskilda och säger att de kommer från exempelvis Folkhälsomyndigheten och vill boka en vaccinationstid. Polisen har gått ut med en bred varning för detta då bedragaren kräver att du identifierar dig med bankdosa eller mobilt bank-id. I vissa fall vill bedragaren även komma hem till dig. Var vaksam och lägg på luren om du får denna typ av samtal och lämna inte ut några av uppgifterna.

Skolorna har startat upp igen efter jullovet och för både Lagmansgymnasiet och högstadierna har uppstarten skett genom fjärrundervisning. Bildningsnämnden har beslutat att fjärrundervisning ska ske till och med den 24 januari. Detta kan komma att förlängas beroende på hur situationen ser ut och vilka uppmaningar som kommer regionalt och nationellt. Bildningsförvaltningen arbetar aktivt med frågan och har även bra dialoger med grannkommunerna för att se hur de beslutar att gå vidare. Så fort något beslut fattas kommer information att läggas ut på kommunens webbplats vara.se

Avslutningsvis vill vi uppmana er alla till fortsatt försiktighet. Lyssna på och följ de allmänna råd och rekommendationer som ges så hjälps vi åt att bromsa smittspridningen.

Vänliga hälsningar

Anna Cederqvist                               Lars Gezelius
Kommundirektör                             Kommunstyrelsens ordförande