Lägesrapport vecka 3

Publicerat 22 januari, 2021

Inom Västra Götalandsregionen rapporterades 6033 bekräftade fall under föregående vecka. Detta är en minskning med 766 fall jämfört med veckan dessförinnan. I Vara rapporterades 39 fall under vecka 2 vilket är något lägre än veckan tidigare (då 43 fall rapporterades). Förhoppningsvis håller denna trend i sig och det är därför viktigt att vi alla fortsätter ta vårt ansvar för att hålla smittan borta.

Kommunhuset i Vara

Inom socialnämndens verksamheter har den vid årsskiftet tuffa situationen stabiliserats. Vaccinationerna fortgår enligt plan. Denna vecka har fokus legat på att vaccinera alla som är inskrivna i kommunens hemsjukvård. Regionen har upphandlat en extern aktör som kommer att vaccinera kommunens vård- och omsorgspersonal som jobbar vårdnära.

Bildningsnämndens verksamhet har under veckan fortgått som planerat samtidigt som frågan om öppning av verksamheter och verksamhetslokaler samt fjärrundervisning för högstadiet och gymnasiet har beretts.

Utifrån gårdagens meddelande från regeringen ska kommuner fortsätta att hålla all ej nödvändig verksamhet stängd, men med undantag för idrotts- och fritidsverksamhet som riktar sig till barn.

Biblioteken har för närvarande stängt sina lokaler, men har sin verksamhet öppen genom boklån via internet och per telefon. Bildningsnämnden har beslutat att detta ska fortgå till den 7 februari 2021  men har därtill ökat upp möjligheten för medborgare att boka tid för datoranvändning om 30 minuter i biblioteken.

Vidare har bildningsnämnden beslutat att badhusen ska hålla fortsatt helt stängt för allmänheten till och med den 7 februari 2021, men öppnar från och med måndag 24 januari upp för föreningsorganiserad träning för ungdomar födda 2005 eller senare. Badhusen kommer också att hålla fortsatt öppet för skolornas skolbad.

Regeringen meddelade vidare att regionens förutsättningar ska styra behov av fjärrundervisning i skolan med målet att återgå till ordinarie skolgång så snart det är möjligt (även för gymnasiet). Bildningsnämnden har beslutat att elever i högstadiet ska ha partiell fjärrundervisning genom att en årskurs per vecka har närundervisning i skolan från och med vecka 4 till och med vecka 6. Under den tid som eleverna inte har närundervisning på plats i skolans lokaler gäller fjärrundervisning. Beslutet gäller från och med den 25 januari till och med den 14 februari.

För gymnasiet har beslutats att fjärrundervisning kommer att fortgå till den 29 januari. Hur det blir från och med 1 februari kommer ny information om i nästa vecka.

Vidare meddelar regeringen att munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid ska gälla våren ut.

Avslutningsvis vill vi påminna er alla om att fortsätta ta ansvar, håll i, håll ut och håll avstånd!

 

Anna Cederqvist                               Lars Gezelius
Kommundirektör                             Kommunstyrelsens ordförande