Lägesrapport vecka 4

Publicerat 29 januari, 2021

Internationellt kan ses fortsatt höga nivå av antalet nya bekräftade fall där den amerikanska kontinenten är den region som dominerar. Även Europa är fortsatt väldigt drabbat med höga smittotal i framförallt Spanien och Portugal.

Kommunhuset i Vara

Sverige har senaste tiden haft en tydligare nedgång i antalet smittotal. Denna nedåtgående trend avspeglas även i Vara med 18 nya fall under vecka 3 (jämfört med 39 fall veckan dessförinnan). Det är av yttersta vikt att vi alla hjälps åt att hålla i denna positiva trend och därför fortsätter att följa restriktioner och rekommendationer.

Inom kommunens samtliga verksamheter har läget under veckan varit fortsatt stabilt. Bildningsnämnden har i veckan beslutat att förlänga fjärrundervisning för gymnasiet och gav i samma beslut rektor rätt att besluta om fjärrundervisning ska kombineras med högst 20% närundervisning vecka 5 och högst 80% närundervisning vecka 6.

Socialförvaltningen fortsätter med vaccinationsplanering utifrån de vaccinationsdoser som tilldelas.

Folkhälsomyndigheten har i veckan också presenterat ett nationellt vaccinationsregister. Detta register uppdateras på torsdagar och finns tillgängligt på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Trots att vi nu ser att smittan minskar är det än mer viktigt att vi håller i och håller ut! Tillsammans kan vi säkerställa att smittan stoppas så att vi alla kan återgå till en mer normal vardag.

 

Lars Gezelius (M)                                                 Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande                            Kommundirektör