Pandemilagen – vad innebär den?

Publicerat 13 januari, 2021

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag, även kallad pandemilagen,  i Sverige.

Bilden föreställer ett köpcentrum

Den innebär att regeringen och myndigheter kan införa begränsningar för verksamheter avseende:

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • handelsplatser
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn

Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning, men det är  Länsstyrelsen som kontrollerar att besluten följs och inte kommunen. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av beslut om begränsningar enligt paragraf 7–11 samt paragraf 16 i den tillfälliga covid-19-lagen.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden av dessa.

Vid frågor, kontakta Länsstyrelsen
 Har man frågor om vad som gäller kan man kontakta Länsstyrelsen direkt på e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se eller telefon 010- 224 40 00.

Länk till Länsstyrelsens webbsida där du kan läsa mer om den nya lagen.