Uppföljning av medborgarlöfte 2020

Publicerat 18 januari, 2021

Sedan flera år tillbaka har polisen och Vara kommun årligen tecknat ett medborgarlöfte. Nu har insatserna för år 2020 följts upp.

Medborgarlöftet innehåller olika punkter som polis och kommun, var för sig och i samverkan, lovar medborgarna att genomföra under året. Syftet är att öka trygghetskänslan och minska brotten i kommunen.

De fokusområden som pekades ut 2020 var:

  • Otrygga miljöer i centrala Vara samt vid skolor och fritidsgårdar i hela kommunen.
  • Narkotika och andra droger främst bland ungdomar.
  • Bostadsinbrott och skadegörelse.

Under 2020 har polisen och Vara kommun bland annat:

  • Patrullerat de särskilt utsatta områdena, Badhusparken och Resecentrum, vid över 50 tillfällen.
  • Genomfört spontanbesök på skolor och fritidsgårdar under 25 tillfällen.
  • Varit mer aktiv med trafikkontroller för att förhindra droganvändning.
  • Som en del av det drogförebyggande arbetet genomfört hundsök efter narkotika på skolorna.
  • Infört kameraövervakning på Alléskolan i Vara och tagit beslut om att kameraövervakning även kommer att uppföras på Resecentrum/stationshuset.

– Medborgarlöftet är ett gott exempel på hur vi genom samverkan kan skapa ett tryggare samhälle. Det är glädjande att se att det under 2020 har genomförts flera olika insatser som ger resultat redan nu, men som vi också bygger vidare på i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet framåt, säger Lars Gezelius, kommunstyrelsens ordförande.

Du som vill kan läsa uppföljningen i sin helhet: Uppföljning av medborgarlöfte 2020