Vi vädjar till er alla – följ restriktionerna!

Publicerat 8 januari, 2021

Trots alla ansträngningar att hålla covid-19 borta ser vi nu att smittspridningen tyvärr ökar i Vara. Den senaste veckans statistik över nya fall är hög och läget är väldigt allvarligt. Vi vill därför vädja till dig och dina nära att vara mycket noggranna och hålla er till restriktionerna.

Bilden visar Anna Cederqvist och Lars GezeliusLars Gezelius, kommunstyrelsens ordförande och Anna Cederqvist, kommundirektör.

Fortsätt hålla i och hålla ut
Vi vaccinerar nu våra brukare i omsorgen, vilket är bra, men smittan finns i alla åldrar och vi ser hur belastningen ökar på våra sjukhus. Vi måste till varje pris undvika smittspridning. En ökad belastning på Skaraborgs sjukhus innebär att den planerade vården får stå åt sidan. Akutvården är även den hårt ansträngd. Det handlar om allas säkerhet och möjlighet att få tillgång till den sjukvård vi behöver. Varaborna har under hela pandemin visat både uthållighet och omsorg till varandra. Fortsätt så – det är verkligen viktigt att vi nu håller i och håller ut.

Mycket ansträngt läge men nu har vi börjat vaccinera
Inom socialförvaltningens verksamhet har det varit en intensiv jul- och nyårshelg där också smittspridningen har ökat. Men i tisdags påbörjade kommunen den efterlängtade vaccineringen mot Covid-19. Först ut att få vaccin i Vara var 95-åriga Ingrid Johansson, boende på Solgårdens äldreboende. Läs inlägget med Ingrid här.

Vaccinering kommer i första hand ges till de som bor på kommunens särskilda boenden och därefter står de som är inskrivna i hemsjukvården på tur. Här ingår även deras så kallade hushållsnära kontakter, det vill säga de personer man delar hushållet med. Efter det kommer även medarbetare inom vård och omsorg som har patientnära arbetsuppgifter att prioriteras. Den som ska vaccineras kommer att få två doser. Efter att man fått den första dosen ska den andra ges inom 3-4 veckor. Två veckor efter att man fått båda doserna har man fullgott skydd. Läs mer om vad som gäller för vaccineringen i regionen.

Distansundervisning för högstadieskolorna från och med måndag
Smittskydd Västra Götaland gick den 7 januari ut med rekommendationer till alla kommuner att besluta om fjärrundervisning till och med den 24 januari. Detta med anledning av den ökade smittspridningen och risken för ytterligare smittspridningen när många återvänder till sina arbetsplatser och skolor. Mot bakgrund av detta har beslutat fattats att Alléskolan och Nästegårdsskolan inför fjärrundervisning från och med den 11 januari till och med den 24 januari. Mer information om distansundervisningen på högstadieskolorna.

Munskydd i kollektivtrafiken och i vårdmiljöer
Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera alla som är 16 år eller äldre att bära munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid. Denna rekommendation gäller från och med den 7 januari 2021. Men som grund gäller att undvika onödiga resor och hålla avstånd. Läs mer om munskydd på västtrafiks webbsida. 

Västra Götalandsregionen har också beslutat om en tillfällig rekommendation om munskydd i alla vårdlokaler från och med den 7 januari. Det gäller både personal, besökare och patienter (ej barn under 16 år och personer som av olika skäl inte kana använda munskydd) Munskydd kommer att delas ut vid entrén till besökare/patienter. Eftersom det är en allmän rekommendation kan sjukhusen och vårdcentraler inom regionen göra lokala anpassningar. Vi uppmanar er därför att gå in på närmaste vårdcentral eller sjukhus hemsida för att ta reda på vad som gäller där. Läs mer om vad som gäller för munskydd i vårdlokaler.

Sammanfattningsvis från veckan som är gått ser vi att läget är fortsatt ansträngt både inom den regionala vården och lokala vård- och omsorgsverksamheterna. Smittkurvan går åt helt fel håll och vi måste nu alla hjälpas åt än mer för att bromsa smittspridningen. Ta ansvar, håll avstånd och gör inga onödiga besök, sammankomster eller resor. Det är inte över än.

Ta hand om er och varandra!

Vänligen

Anna Cederqvist                                         Lars Gezelius
Kommundirektör                                        Kommunstyrelsens ordförande