Distans/fjärrundervisning på Lagman vecka 8

Publicerat 22 februari, 2021

Vi avstyr i den mån det går redan idag att klasser och elever kommer in till skolan. Från och med i morgon tisdag gäller fjärrundervisning vecka 8 samtliga elever och klasser på Lagmansgymnasiet.  Även de som tidigare varit undantagna såsom IM.

Bilden visar en videgren

Med anledning av de senaste dygnens rapporter om smittspridning på fjällorterna samt förekomst av den brasilianska virusmutanten i en region i Sverige, rekommenderar Smittskydd Västra Götaland nu ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridningen i vår region. Veckan efter sportlovsveckan rekommenderas fjärr- eller distansundervisning så långt möjligt i högstadier och gymnasieskolor i Västra Götaland.

Covid-19-epidemiologin ändras snabbt, och därför kommer denna rekommendation sent.
Det viktigaste liksom tidigare är att hålla avstånd och undvika närkontakt med nya människor utanför den krets som man redan umgås med på skolan eller i privatlivet, och att stanna hemma och provta sig vid symtom.

När det gäller skollunchen är det som tidigare bokning via mail till lagmansgymnasiet@vara.se