Högstadieskolorna återgår till distansundervisning f.o.m 1 mars

Publicerat 25 februari, 2021

Alléskolan och Nästegårdsskolan 7-9 kommer att återgå till distans-/fjärrundervisning från måndagen den 1 mars. Detta efter att smittskyddet i Västra Götaland har rekommenderat alla högstadieskolor i Västra Götaland att återgå till sina planer man hade innan sportlovet. Vår tidigare plan med partiell distans-/fjärrundervisning återinförs alltså.

Bild på Alléskolan och Nästegårdsskolan

Information om fortsättningen vecka 10 kommer i slutet av vecka 9.

Undantag kan göras

Då behov finns kommer undantag från distansundervisningen att kunna göras för enskilda elever. I dessa fall kommer vårdnadshavarna att kontaktas av skolan. Beslutet gäller endast kommunens högstadieskolor så språkval och hemkunskap kommer att fortsätta som vanligt för åk 6-elever. Beslutet gäller heller inte elever som går på grundsärskolan.

Vad händer från måndag 1/3?

Under vecka 9 har:

 • Åk 9 har närundervisning på respektive skola.
 • Åk 7 och 8 har distans-/fjärrundervisning.

Alla elever erbjuds skolmat

Den vecka eleven har undervisning på plats kommer eleven att äta på skolan. Under de veckor eleven har fjärrundervisning har eleven möjlighet att få hämta skollunch på det närmaste grundskoleköket där eleven bor. Det finns möjlighet att hämta mat för en eller flera dagar vid samma tillfälle för att du ska slippa åka till ett kök varje dag. För tydlighetens skull gäller erbjudandet om skollunch en portion per dag och per elev.
– Utgångspunkten är att du kan hämta en eller max 3 portioner vid samma tillfälle. Det kommer att erbjudas dagens lunch enligt veckomatsedel samt 2 stående alternativ
– Hämtning av lunch kan göras mellan 10.30-13.00 – prata om detta med köket när du hämtar din mat första gången.

Anmälan

Vill du hämta skollunch så anmäls det genom att du som är elev på Alléskolan skickar ett mejl till alleskolanskok@vara.se och du som är elev på Nästegårdsskolan skickar mail till nastegardskolanskok@vara.se
I mailet skriver du:

 • Ditt namn
 • Vilka veckodagar du tänker hämta lunchlåda
 • Hur många portioner du vill hämta åt gången
 • Eventuell specialkost eller endast vegetarisk måltid
 • Vilken skola du vill hämta maten på
  • Alléskolan – telefon: 311 76
  • Levene skola- telefon: 318 71
  • Larvs skola- telefon: 318 79
  • Nästegårdsskolan- telefon: 316 51
  • Arentorps skola- telefon: 318 72
  • Vedums skola- telefon: 318 73
  • Tråvads skola- telefon: 318 75

Mejlen kollas av varje vardag mellan 8-12 och din anmälan gäller tillsvidare. Efter anmälan får du ett bekräftelsemejl som du visar upp i det kök du hämtar din lunchlåda.

Du kan hämta lunch dagen efter att du anmält dig om anmälan kommer in innan kl. 12.00. För specialkost tar det två dagar innan du kan hämta maten, det kan ta ytterligare dagar om flera portioner ska hämtas vid samma tillfälle.

Avbokning

Har du beställt lunch men blir sjuk eller av annan anledning inte kommer äta eller hämta maten en viss dag måste du avboka din lunch. Detta gör du genom att ringa respektive kök
Vill du sluta äta lunch helt meddelar du detta till alleskolanskok@vara.se eller nastegardskolanskok@vara.se

Har du frågor?

Kontakta:

Susanne Fransson, rektor Alléskolan 0512-311 60
Annica Berg Svensson, rektor Nästegårdsskolan 0512-317 98
Ola Sundberg, Verksamhetschef grundskola 0512-318 14

Vänliga hälsningar
André Essebro, bildningschef
Ola Sundberg, verksamhetschef grundskolan