Information till de registrerade om inträffad personuppgiftsincident

Publicerat 2 februari, 2021

Vara kommun erbjuder sina besökare att ta del av protokoll från politiska sammanträden via hemsidan vara.se.

Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

En uppdatering för publicering av protokollen på hemsidan har medfört att protokollen numera visas på hemsidan i direkt samband med publicering i kommunens system för politiska möten.

En personuppgiftsincident har vid denna uppdatering uppstått då protokoll från Miljö- och byggnadsnämndens sammanträden har publicerats på hemsidan. Dessa protokoll har innehållit personuppgifter från medborgare som har haft ärenden hos Miljö- och byggnadsnämnden.

Protokollen med personuppgifterna togs bort från kommunens hemsida omedelbart när incidenten kom till kommunens kännedom.

Personuppgifterna beräknas ha varit publicerade på hemsidan under perioden från 2021-01-15 till 2021-01-26.

Vara kommun vill med detta meddelande be berörda medborgare om ursäkt för den uppstådda incidenten och informera om att personuppgifterna nu är avpublicerade från kommunens hemsida.

Har du ytterligare frågor om detta är du välkommen att kontakta kommunens GDPR-samordnare Ardian Isufi.

Relaterat