Lägesrapport vecka 5

Publicerat 5 februari, 2021

På nationell nivå kan vi se att det varit en fortsatt minskning av antalet smittade även under föregående vecka. Dock har minskningen nu avstannat något och på totalen är det ett fortsatt mycket högt smittotal. I Vara kommun har smittotalet fortsatt att gå ner och under vecka 4 rapporterades endast 9 nya sjukdomsfall.

Bilden visar Kommunhuset i Vara

Kommunens verksamheter har under veckan fungerat väl. Socialförvaltningen fortsätter arbeta utifrån den vaccinationsplan som finns och bildningsförvaltningen fortsätter med fjärrundervisning på gymnasiet och blandad när- och fjärrundervisning på högstadiet. Utifrån de nya restriktionerna som kommit kan nu biblioteket och badhuset öppna i begränsad omfattning. 

Nationellt rapporteras att fler och fler människor inte följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten lämnar. Vid en granskning om användandet av munskydd i kollektivtrafiken under rusningstider var det många som valde att inte använda munskydd. Vi vill därför skicka ut en uppmaning till er alla att fortsätta följa de nationella, regionala och lokala råd som lämnas. Tillsammans kan vi agera klokt för att fortsätta bromsa smittspridningen.
Ju förr smittan bromsas desto snabbare kan vi alla återgå till en mer normal vardag igen.

 

Lars Gezelius                                              Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande                  Kommundirektör