Lägesrapport vecka 6

Publicerat 12 februari, 2021

Folkhälsomyndigheten har gått ut med information om att det nu finns en mer tydlig nedgång av antalet bekräftade fall på internationell nivå. Under föregående vecka var det 16 nya bekräftade fall i Vara kommun, vilket tyvärr innebär en ökning från veckan dessförinnan.

Kommunhuset i Vara

Sedan i julas har en kraftig nedgång setts på IVA, nu har nedgången stannat upp och visar en platå. Att trycket på sjukvården minskat är väldigt positivt, men samtidigt behöver vi alla fortsätta ta vårt ansvar för att hålla kvar detta och se till att platån fortsätter gå nedåt. Sjukvårdspersonalen har slitit hårt under lång tid och det är därför viktigt att vi alla är försiktiga för att inte belasta sjukvården i onödan. Inom kommunens samtliga verksamheter fortgår arbetet utifrån folkhälsomyndighetens och smittskydds rekommendationer och arbetet fungerar väl.

Vaccinering pågår
I veckan har alla som bor på särskilt boende fått sin andra dos vaccin och vi håller just nu på att vaccinera de med hemsjukvårdsinsatser. Hittills har kommunen fått leveranser av vaccin enligt plan och det finns en väl upparbetad organisation för att utföra vaccinationerna. De personer som endast har hemtjänst, till exempel hjälp med städ, matdistribution eller har trygghetslarm, omfattas inte av kommunens ansvar utan kommer att vaccineras av sin vårdcentral. Prognosen var att alla med hemtjänst skulle kontaktas för tidsbokning under vecka 2-4, men det har försenats. Den senaste information om vaccinering av personer med hemtjänst finns på Närhälsan i Varas hemsida. Nästa vecka startar också vaccineringen av omsorgspersonalen.

Restriktionerna vad gäller besök kvarstår
Många anhöriga hör av sig till kommunens boenden och undrar när de kan besöka sina nära som vanligt igen. Vi har full förståelse för att ni längtar efter en normal vardag men ber er att hålla ut ett litet tag till. Restriktionerna från Folkhälsomyndigheten och regionen kvarstår och därmed även rutinen för besök på kommunens särskilda boenden, LSS-boenden och korttidsboenden. Vi rekommenderar att man i första hand träffas utomhus, men om besöket sker inomhus får besöket endast vara i brukarens/patientens rum/lägenhet eller i en lokal precis utanför enheten.

Härligt med sportlov men fortsätt följ rekommendationerna
Nästa vecka (vecka 7) nalkas sportlov. Vi vill med det uppmana er alla att vara fortsatt försiktiga och följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten lämnat gällande att planera för säkra aktiviteter under sportlovet. Planera för säkra aktiviteter under sportlovet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vi önskar alla en trevlig helg!

Lars Gezelius                                                Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande                      Kommundirektör