Lägesrapport vecka 7

Publicerat 19 februari, 2021

Inom Västra Götalandsregionen har smittspridningen ökat de senaste veckorna. Denna ökning kan också ses i Vara kommun där 34 nya fall rapporterades under föregående vecka. Med anledning av det har smittskyddsläkaren i regionen infört ytterligare rekommendationer som gäller från och med 17 februari 2021 till och med den 14 mars.

Kommunhuset i Vara

Bland annat innefattar rekommendationerna användning av munskydd i kollektivtrafiken, även utöver rusningstrafik (kl 7-9 och 16-18) samt användning av munskydd i situationer där nära kontakter under längre tid, i inomhusmiljö, inte går att undvika. Munskydden som rekommenderas är engångsmunskydd. Vidare innefattar rekommendationerna en uppmaning att alla som har möjlighet ska fortsätta att arbeta hemifrån så mycket det går samt att gymnasieskolan ska ha fortsatt fjärrundervisning med högst 20% närundervisning på plats.
Du kan ta del av rekommendationerna i sin helhet här: Nya regionala rekommendationer i Västra Götaland – Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Vaccinationerna fortskrider och under veckan ska alla som bor på särskilda boende (ÄO) ha fått sin andra dos vaccin och under vecka 9 kommer de sista brukarna med hemsjukvårdsinsatser få sin andra dos. Vill du veta mer om hur Närhälsan i Vara ligger till med sin planering för vaccinationerna kan du läsa om detta på deras hemsida. Närhälsan Vara vårdcentral. 

Vaccination av personal har också genomförts i veckan där Doktor24, på uppdrag av regionen, genomförde vaccinationerna. Drygt 300 medarbetare har nu fått sin första dos av vaccin och nästa vecka ska ytterligare 300 medarbetare få sin första dos. Därefter väntar dos två efter fyra veckor.

Avslutningsvis vill vi fortsätta uppmana er alla att följa de rekommendationer som finns. Den nedgång av antalet fall i Vara kommun som vi kunde se för några veckor sedan har vänt och antalet fall har istället ökat de senaste veckorna (Från 9 nya fall i vecka 4 till 34 nya fall under vecka 6). Håll i, håll ut och håll avstånd – Tillsammans kan vi bromsa smittan!

 

Lars Gezelius                                                        Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande                        Kommundirektör