Lägesrapport vecka 8

Publicerat 26 februari, 2021

På nationell nivå ses fortsatt höga smittotal. Med anledning av det har regeringen i veckan presenterat ytterligare restriktioner för att minska smittspridningen.

Kommunhuset i Vara

Bland annat har de presenterat ett förslag om att alla serveringsställen ska få hålla öppet till senast kl. 20.30 från och med 1 mars. Detta är än så länge endast ett förslag och har skickats på snabbremiss innan regeringen fattar slutligt beslut. Vidare uppmanar regeringen alla att fortsätta ta sitt ansvar för att säkerställa att trängsel inte förekommer.

Under föregående vecka hade Vara kommun 28 nya bekräftade fall, vilket är en liten minskning från veckan innan men fortsatt högt i förhållande till de siffror som Vara tidigare visat.

I söndags gick smittskydd i Västra Götaland ut med en rekommendation om att gymnasiet och högstadiet skulle ha fortsatt distansundervisning även vecka 8. Trots kort varsel lyckades detta genomföras i Vara. För kommande vecka (Vecka 9) har bildningsnämnden beslutat att högstadiets årskurs 7 och 8 kommer att ha fjärrundervisning medan årskurs 9 kommer att ha närundervisning i skolans lokaler. Under nästa vecka kommer frågan beredas ytterligare för att beslut ska kunna fattas om hur undervisningen ska se ut från vecka 10.
För gymnasiet kommer det fortsatt ske en kombinerad fjärr- och närundervisning där maximalt 20% av eleverna kommer att vara på plats samtidigt. Detta beslut gäller för perioden 1 mars till 14 mars.

De tidigare beslut som fattats som gäller Vara Badhus, idrottshallar, fritidsgårdar och bibliotek förlängs att gälla till och med den 11 april. Vara Badhus är öppet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare, samt vuxen som sällskapar barn under 12 år (1 vuxen per barn). Idrottshallarna hålls fortsatt stängda bortsett från föreningsorganiserad träning för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Fritidsgårdar ska delvis hållas stängda. Fritidsklubben på Torsbo fritidsgård och skol-öppet för elever från Alléskolan på Torsbo fritidsgård kommer fortsatt vara igång.
Biblioteken kommer även fortsatt att begränsa sin verksamhet på så sätt att allmänhetens besök begränsas till max 20 minuter. Möjligheten att låna och lämna böcker och media är fortsatt öppet som vanligt genom digitala lån.

Inom socialförvaltningen har arbetet under veckan fungerat väl. Vaccination av brukare fortgår enligt plan och i veckan kunde även de sista medarbetarna, som arbetar vårdnära, få sin första vaccinationsdos.

Avslutningsvis vill vi fortsätta påminna er alla om att vi måste hjälpas åt för att minska smittspridningen, både på lokal och nationell nivå. Fortsätt håll i, håll ut och håll avstånd.

Önskar alla en fin helg!

 

Lars Gezelius                                                Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande                       Kommundirektör