Prisutdelning på Årets Företagarfest

Publicerat 22 februari, 2021

Varje år hålls Företagarfesten i Vara – ett evenemang som syftar till att sätta strålkastarljuset på entreprenörsanda, handel, företagande och organisationer som gjort bra saker för Vara.

Man håller upp blommor och diplom vid en prisutdelning.Marcus Larsson, Radio Treby, tar emot priset Årets Företagare.

Årets upplaga är helt digital och prisutdelningarna för årets utmärkelser presenteras i form av videoklipp i Vara kommuns digitala och sociala kanaler. Först ut är prisutdelning i kategorierna Årets Företagare, Årets Gröna Företag och Entreprenörspriset.

Årets Företagare

Priset delas ut av: Företagarna Vara

Motivering: Genom idogt och tålmodigt arbete i en konkurrensutsatt bransch har årets företagare visat att på ”rätt” frekvens så går det att nå ut i bruset. Med en affärsmodell som både skapar underhållning och utgör en plattform för lokal marknadsföring skapas synergieffekter för såväl radiolyssnare som annonsörer. Lokalproducerat mervärde helt enkelt.

Priset tilldelas: Marcus Larsson, Radio Treby

Årets Gröna Företag

Priset delas ut av: LRF

Motivering: Trots de stora utmaningarna med att bygga ut och uppgradera gården till en av Sveriges mest moderna tekniska mjölkgårdar, har de nu med sina 470 kor uppnått en imponerande mjölkproduktion på över 13 000 kg ECM under hösten.

Detta är ett resultat av ett gott teamarbete, målinriktad personal och gott ledarskap. Mats och Tomas har också ett starkt engagemang för frågor som rör svensk livsmedelsproduktion och visar gärna upp sin verksamhet för allt ifrån ministrar och biskopar till skolklasser. Därmed är de mycket goda ambassadörer för de livsmedelsproducerande företagen i Vara kommun.

Priset tilldelas: Mats och Tomas Larsson med personal på Stallbergs lantbruk

Entreprenörspriset

Priset delas ut av: Sparbanken Skaraborg

Motivering: Årets pristagare har med envishet, driv och hög servicegrad startat upp egen tillverkning och försäljning på en hårt konkurrensutsatt marknad. Genom en kombination av lokala underleverantörer, bra gemenskap och ny teknik har årets vinnare framgångsrikt tagit vara på en stark entreprenörskraft och på bästa sätt fått den att leva vidare och utvecklas på ett fördömligt sätt.

Priset tilldelas: RAIS AB (Ronger Agro & Industry Service AB)

Under vecka 9 kommer vi att presentera pristagarna i kategorierna Årets stora lyft, Årets kulturella och kreativa exempel och Det goda exemplet. Håll utkik!