Tyck till om återvinningsstationen i Vedum

Publicerat 25 februari, 2021

Bor du i Vedum? Nu har du möjlighet att tycka till om placeringen av återvinningsstationen i Vedum.

Sedan 2013 finns en återvinningsstation i centrala Vedum, Norrgatan 4, bakom ICA BK-hallen. Utsortering av returpapper, förpackningar och batterier är ett lagkrav i Sverige. Kommunen har därför valt att placera återvinningsstationen i Vedum centralt för att så många som möjligt ska ha tillgång till den, med eller utan bil.

Kommunen har fått in klagomål om återvinningsstationens placering och att den stundtals upplevs stökig. Vi har därför tagit fram två olika förslag på åtgärder. Du som boende i Vedum kommer i dagarna att få ett brev med en beskrivning av de olika förslagen samt möjlighet att tycka till i frågan.

Enkät: Tyck till om återvinningsstationen i Vedum