Utbildning ger höjd kvalitet i förskolan

Publicerat 23 februari, 2021

Vara kommun, har i samarbete med Hermods och genom medel från omställningsfonden, startat en fortbildningsinsats för personal inom förskolan som idag saknar formell utbildning.

Bilden föreställer förskolebarn som sitter framför en läsplatta.

13 medarbetare, fastanställda och vikarier, har getts möjlighet att få läsa till barnskötare. Anmälan har varit öppen för alla som varit intresserade. I slutet av augusti beräknas studierna vara klara.

– Genom den här insatsen ger vi vår personal en bättre förutsättning att utföra sitt arbete men också våra barn en möjlighet till höjd kvalitet i förskolan. Förskolan är barnets första steg i utbildningskedjan och det är därför viktigt att barnen möts av kompetent och utbildad personal även i förskolan, säger Cathrine Croona, verksamhetschef för förskola i Vara kommun.