Vaccinationsläget samt besök på våra boenden

Publicerat 15 februari, 2021

Senaste nytt om vaccinationer i Varas verksamheter samt en uppdatering om vad som gäller för besök på kommunens olika boenden.

Tre personer lastar vaccin på en vagn.

Vaccinationer

Vara kommun ansvarar för att vaccinera de som bor på särskilt boende inom äldreomsorgen, bostad med särskild service LSS och de som har hemsjukvård. Under vecka 7 får alla som bor på särskilt boende (ÄO) sin andra dos vaccin och  under vecka 9 kommer de sista brukarna med hemsjukvårdsinsatser få sin andra dos. Boende inom bostad med särskild service LSS kommer i fas 2.

Hittills har vi fått leveranser av vaccin enligt plan och vi har en väl upparbetad organisation för att  utföra vaccinationerna.

De personer som endast har hemtjänst, till exempel hjälp med städ, matdistribution eller har trygghetslarm, omfattas inte av kommunens ansvar utan kommer att vaccineras av sin vårdcentral. Prognosen var att alla med hemtjänst skulle kontaktas för tidsbokning under vecka 2-4 men det har försenats. Den senaste information om vaccinering av personer med hemtjänst finns på Närhälsan i Varas hemsida.

Nästa vecka drar dessutom personalvaccineringen igång. Doktor 24 har fått i uppdrag av regionen att organisera vaccinationen för den personal som omfattas.

Besök på boenden

Många anhöriga har hört av sig till oss och undrar när de kan besöka sina nära som vanligt. Vi har full förståelse för att ni längtar efter att träffas under vanliga former och att kunna krama om varandra, men ber er att hålla ut ett litet tag till. Restriktionerna från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen kvarstår och därmed även rutinen för besök på kommunens särskilda boenden, LSS-boenden och korttidsboenden. Vi rekommenderar att man i första hand träffas utomhus, men om besöket sker inomhus får besöket endast vara i brukarens rum/lägenhet eller i en lokal precis utanför enheten. Ta gärna kontakt med personal innan så att mötet kan arrangeras på ett bra sätt.

När besöken kan ske mer normalt är i dagsläget svårt att säga. Först och främst ska brukare och personal i fas 1 ha fått sina två doser vaccin. Detta gäller för särskilda boende inom ÄO. För besök hos brukare inom bostad med särskild service LSS, ring till respektive enhet och fråga. Mer detaljerad information om besök efter att vaccinationsfasen är över kommer längre fram.