Fjärrundervisning på högstadiet vecka 10

Publicerat 5 mars, 2021

Högstadieskolorna i Vara kommun fortsätter med partiell distansundervisning under vecka 10.

Alléskolan och Nästegårdsskolan årskurs 7-9 kommer att fortsätta med partiell distans-/fjärrundervisning tisdag den 9/3 (måndag den 8/3 är alla elever lediga då det är studiedag). Vecka 10 kommer åk 8 att ha närundervisning på sina skolor. Åk 7 och åk 9 kommer att ha distans-/fjärrundervisning under samma vecka.

Vi kommer att följa smittspridningen noga i kommunen och regionen och vårt mål är att öka antalet elever som har närundervisning från vecka 11. Naturligtvis följer vi det aktuella smittläget och anpassar oss efter det och rekommendationer från våra myndigheter.

Information om fortsatt beslut för vecka 11 kommer i slutet av vecka 10.

Då behov finns kommer undantag från distansundervisningen att kunna göras för enskilda elever. I dessa fall kommer vårdnadshavarna att kontaktas av skolan. Beslutet gäller endast kommunens högstadieskolor så språkval och hemkunskap kommer att fortsätta som vanligt för åk 6-elever. Beslutet gäller heller inte elever som går på grundsärskolan.

Informationsbrev till elever och vårdnadshavare