Lägesrapport vecka 11

Publicerat 19 mars, 2021

Smittspridningen är fortsatt hög i Sverige och fortsätter att öka varje vecka. Det känns därför fantastiskt att återigen kunna tacka er alla (anställda, boende och besökare i Vara kommun) för era insatser då antalet sjukdomsfall i Vara fortsätter att minska. Under föregående vecka var det 14 nya fall i Vara kommun. Så stort tack för det arbete ni alla gör för att bromsa smittspridningen men glöm inte fortsätt håll i och håll ut!

Bilden visar Kommunhuset i Vara

Folkhälsomyndigheten beslutade i tisdags, den 16 mars, att rekommendera regionerna att pausa arbetet med att vaccinera med Astra Zenecas vaccin i väntan på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utredning och utlåtande kring vaccinet. Under gårdagen kom resultatet av utredningen och Folkhälsomyndigeten kommer nu att granska EMAs ställningstagande och diskutera med Läkemedelsverket. Fram till dess rekommenderas fortsatt paus för vaccinet. Mer information kring EMAs ställningstagande och Folkhälsomyndighetens arbete kan ni läsa här: Fortsatt paus för vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin i avvaktan på beslut — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Trots pausen pågår vaccinationer för fullt med övriga vaccin. Totalt i Sverige, per den 18 mars, har 1 255 364 vaccinationsdoser delats ut. I Vara fortgår vaccinationerna enligt plan. Denna vecka har brukare inom LLS, ordinärt boende med HSL och boende med särskild service vaccinerats med dos 1. Inom socialförvaltningens verksamheter ses en ökning av besökare hos personer som har hemtjänst.

Vi har full förståelse för att ni alla längtar efter att träffas igen, framförallt nu när vaccinationerna är igång och vissa brukare redan fått båda sina doser. Vi ser dock ett behov av att fortsätta vara försiktiga – det är inte över än! Vaccinationerna ger inte 100% skydd och med tanke på att smittspridningen i hela landet är fortsatt hög behöver vi alla fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd!

Bildningsnämnden har beslutat att ha fortsatt blandad fjärr- och närundervisning genom att eleverna i årskurs 7 ska erhålla fjärrundervisning och elever som går i årskurs 8 och 9 återgår tillbaka till närundervisning. Beslutet gäller under perioden 22 mars – 1 april. Fortsatt individuella bedömningar görs för de elever som har särskilda behov antingen av fjärr- eller närundervisning.

Avslutningsvis vill vi återigen säga Tack! Det arbete vi alla har gjort gemensamt har resulterat i att Vara kommun är den kommun inom Västra Götalandsregionen som den 13 mars hade lägst antal fall per 10 000 invånare. Så fortsätt håll i detta och fortsätt vara försiktiga!

Lars Gezelius                                                       Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande                               Kommundirektör