Lägesrapport vecka 9

Publicerat 5 mars, 2021

På nationell nivå kan konstateras att smittan är fortsatt hög. Folkhälsomyndigheten har gått ut med att det utifrån läget finns en stor risk för en tredje våg. Därav har de också gått ut med att det nu är extra viktigt att alla följer de rekommendationer som lämnas på både nationell, regional och loka nivå.

Kommunhuset i Vara

Från och med den 6 mars 2021 gäller ett nytt maxantal för varhus och butiker. Tidigare föreskrift om minst 10 kvadratmeter per person fortsätter att gälla, men till detta har också ett maxantal om 500 personer satts. Detta för att minska antalet personer på samma gång i större butikslokaler. Vidare har föreskrifter tagits fram om att varuhus och butiker ska vidta åtgärder för att endast en från varje hushåll ska gå in i affären. Allt för att minska trängsel och på så sätt minska risken för smittspridning.

I Vara kommun har det under vecka 8 varit 25 nya sjukdomsfall. Jämfört med veckan dessförinnan (28 stycken) kan konstateras att smittspridningen även i Vara har hamnat på en platå och en tyvärr hög nivå.

Inom socialförvaltningen har verksamheten fungerat fortsatt väl. Fortsatt provtagning och smittspårning pågår där det finns behov och vaccinationerna fortlöper som planerat.

Bildningsnämnden har beslutat att högstadiet även kommande vecka ska genomföras med en blandning av fjärr- och närundervisning, där en årskurs kommer att vara på plats. I nästa vecka kommer nytt beslut fattas. Tidigare beslut gällande gymnasieskolan och badhus, bibliotek och fritidsgårdar kvarstår.

Avslutningsvis vill vi uppmana er alla att fortsätta följa restriktionerna. Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
  • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet
  • Umgås i en mindre krets, undvik nya nära kontakter
  • Testa dig vid symtom
  • Vaccination: skydda dig själv och andra

Håll i, håll ut och håll avstånd!

Lars Gezelius                                        Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande               Kommundirektör