Möjlighet till skollunch under fjärr-/distansundervisning

Publicerat 8 mars, 2021

Under pågående fjärr-/distansundervisning har du som gymnasieelev, förutsatt att du är symptomfri, möjlighet att äta/hämta skollunch i första hand på Lagmansgymnasiet. Lunchtiderna för eleverna som är på skolan finns på It´s learning.

Bilden visar mat i olika skålar.

Om du bor utanför tätorten kan du äta/hämta mat efter kl. 12 på någon av nedanstående grundskolor i Vara kommun:

  • Levene skola
  • Larvs skola
  • Nästegårdsskolan, Kvänum
  • Arentorps skola
  • Vedums skola
  • Tråvads skola

Anmälan lunch Lagman eller lunch/matlåda annan skola

Vill du äta skollunch på Lagmansgymnasiet eller äta/hämta på annan skola så ska du anmäla dig genom att skicka ett mejl till lagmansgymnasiet@edu.vara.se senast kl. 9 aktuell dag.
Skriv med följande uppgifter:

  • Ditt namn
  • Vilka veckodagar du vill äta
  • Vilken skola du vill äta på
  • Eventuell specialkost

Efter anmälan får du ett bekräftelsemejl som du visar upp i den matsal du kommer att äta i.

Om du har specialkost så kan du börja äta två dagar efter din anmälan om du ska äta/hämta på någon av grundskolorna. Det beror på att dessa portioner lagas i ett annat kök och behöver transporteras till rätt ställe.

Anmälan hämtning av matlåda Lagmansgymnasiet

Vill du hämta matlåda på Lagmansgymnasiet kontaktar du Inga-Lena Falkebäck på mejl inga-lena.falkeback@vara.se senast kl. 9 aktuell dag för överenskommelse om tid för hämtning samt antal matlådor. Vill du hämta matlådor på måndagen måste du beställa senast 15.00 fredagen innan.
Avhämtning sker mellan 10.30 och 15.00.

I nuläget finns tyvärr ingen annan lösning för er som bor i annan hemkommun eller bor långt ifrån någon av skolorna i Vara kommun.

Avbokning

Har du beställt lunch men blir sjuk eller av annan anledning inte kommer äta en viss dag måste du avboka din lunch. Detta gör du genom att ringa 0512-318 86.

Vill du sluta äta lunch helt meddelar du detta till lagmansgymnasiet@edu.vara.se.

Hämta skollunch i Grästorp

De elever på Lagmansgymnasiet som bor i Grästorp kan hämta sin skollunch på hemmaplan i Grästorp.

Matutdelningen ordnas av Grästorps kommun. Maten hämtas vid Centralskolans lastkaj torsdagar mellan 7-15.

Maten ni kan hämta kommer vara en blandning av färdigköpta och egenproducerade frysta portionsrätter.

Vid frågor om maten eller hämttider kontakta Centralskolans storkök på tel. 0514-580 56.

Fortsättningsvis har ni som elever även möjlighet att hämta mat på någon av Vara kommuns skolor enligt tidigare utskickad information.