Rapportera ditt farliga avfall

Publicerat 17 mars, 2021

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför ska företag och verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Bilden föreställer olika sopor.

Sedan tidigare har de flesta verksamheter haft en skyldighet att anteckna uppgifter om farligt avfall, men sannolikt är många inte medvetna om den så kallade anteckningsskyldigheten. Anteckningsskyldigheten gäller alla företag och verksamheter som producerar, samlar in, transporterar, handlar eller mäklar med farligt avfall samt verksamheter som behandlar avfall och farligt avfall. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå. Eftersom nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall, som till exempel elektronik, förbrukade lysrör, olika kemikalier, impregnerat trä och uttjänta batterier, gäller anteckningsskyldigheten och den nya rapporteringsskyldigheten de flesta verksamheter.

Mer information om nya regler kring rapportering av farligt avfall