Bostäder till gymnasieelever sökes

Publicerat 12 april, 2021

Allt fler söker bostad i Vara kommun i allmänhet och i Vara tätort i synnerhet. Trots att det byggs mer än någonsin och att det under de senaste tre åren tillkommit ca 150 nya bostäder i Vara tätort så finns det fortfarande ett bostadsbehov för ungdomar från andra delar av landet som redan i vår önskar söka till Academy of Music and Business (AMB) eller Lagmansgymnasiet med start i höst. Konkret fattas det ca 30 bostäder inför hösten 2021.

Bilden beskriver ett bostadsområde

Under de år som AMB varit verksamma i Vara så har elevantalet på skolan ökat från 30 till 140 elever och ca 70 procent av dem har bosatt sig i Vara under sin studietid. Några har även valt att bo kvar efter studietiden.

– Känslan inför höstterminen 2021 var att pandemin skulle påverka söktrycket negativt på grund av minskade möjligheter till besök på plats med mera men det har visat sig att söktrycket är högre än någonsin, säger Anna Sjögren, rektor på AMB.

Under senare år har även Lagmansgymnasiet ökar sitt elevantal med ett antal elever som flyttat från andra kommuner till Vara under sin studietid.

– Efterfrågan på bostäder är stor och för de elever som önskar välja Vara som studieort är möjligheten att hitta ett boende avgörande för vilken studieort som väljs. Enligt en tidigare enkätundersökning för att närmare kartlägga behovet visar det sig att det som primärt önskas är egen eller delad lägenhet, studentrum eller inneboende, säger Jan-Erik Wallin, VD på Vara Bostäder som i nuläget har betydligt fler sökande till lägenheter än vad som finns tillgängligt.

Våren 2018 inleddes ett samarbete mellan Vara Bostäder AB och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gällande rumsförmedling, ett samarbete som är i full gång och som alla Varabor med möjlighet att hyra ut ett rum eller två är välkomna att kontakta för att få hjälp med förmedling och kontraktsskrivning med mera.

– Utöver att uppmuntra alla som eventuellt har något rum eller gårdshus att hyra ut till studenter så är det viktigt att säga att det också finns privata aktörer som planerar att bygga fler bostäder i centrala Vara så över tid så är det rimligt att tro att efterfrågan kan mötas, säger Johanna Forslund Kullander, samhällsbyggnadschef i Vara. Men det kortsiktiga behovet för det kommande läsåret behöver vi hjälpas åt med för att vi ska kunna bli fler i Vara.